.

SU SONDAJ FAALİYETLERİ

.

Nasıl Sondaj Yapıyoruz...

Yapılan su etüdü sonrasında yeraltı suyu açısından en verimli olarak tespit edilen yerden delme işlemi yapılmalıdır. İstenilen derinliğe ulaşıldığında delici matkap ve borular dışarıya çıkarılarak, küçük çapta bir mahafaza borusu yardımı ile kuyu muhafazaya alınır. Kuyu cidarı ve muhafaza borusu arasında kalan yer, yıkanan ve elenen sondaj çakılı ile doldurularak kapatılır. Açılan kuyu temizlenir, basınçlı hava ve pistonlama ile kullanıma hazır hale gelir.

Yeraltından su çekim işleminde, kuyunun yıkılmaması önemlidir. Bu durumla karşılaşmamak için gerekli tedbilerin alınması bilgi ve tecrübe ister. Sondaj zemini yumuşak ise, çamur sirkülasyonu kullanılarak sondajlama yapılır. Sondaj zemini sert ise hava sirkülasyonu ile sondaj yapılır.