.

YERALTI SU ARAŞTIRMASI, SU ETÜDÜ

.

Nokta Atışı Su Rezerv Araştırması...

Yeraltı su rezerv araştırmasında en önemli kısım, su etüdü ölçüm sonunda iş birliği yapılarak ölçüm sonuçları birlikte değerlendirilir. Ölçümlerin doğru ve hatasız alınması firmamızın sormluluğundadır.

Sondaj yapılacak alanın yüzey ve yer altı yapıları, formasyon ve tabakalar, faylar ve diğer tektonik oluşumları bilmek, bu bölgede daha önceden yapılan sondaj çalışmalarının varlığını değerlendirmek te büyük önem arz eder.

Su etüdünde doğru ve hatasız bir rapor, yer altı suyunun varlığına dair sonuçları birlikte yorumlamak ve birleştirmek ile yer altı su araştırması sona erer.

Ezbere Su Sondajı Yok...

Ezbere yapılan sondaj boş yere masraf demektir. Sondaj sahasının Jeofizik mühendisince incelenmesi, arazinin jeolojik - hidrojeolojik özellikleri belirlenerek, sondaj sahasında uygun profillerde rezerv etüdü yapılır. Etüt sonucu akifer özelliği olan tabakalar - su alınabilecek kırık ve çatlaklar ve derinlikler tespit edilir. Su arama çalışması sonucunda yapılacak sondajın derinliği ve sondaj lokasyonu tespit edilir.
ARA

WHATSAPP